Centrum Okulistyczne Lublin

.

Rozmiar czcionki A A A

PROMOCJA

prof. Robert Rejdak

Chirurgia wszczepienia soczewki plamkowej Scharioth'a

 

Wszczepienie soczewki plamkowej Scharioth'a (SML – Scharioth Macula Lens) pozwala Pacjentom z suchą postacią zwyrodnienia plamki żółtej AMD na wykonywanie czynności z bliska. Operację przeprowadza w Eyemed prof. Robert Rejdak oraz dr Paweł Klonowski

CHIRURGIA ZAĆMY

Lekarz okulista - Chirurgia zaćmy

Chirurgia zaćmy, iniekcje doszklistkowe w programie lekowym,
witrektomie, operacje zmian powiekowych

Dla Pacjentów z  wysiękową postacią AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem), proponujemy iniekcje finansowane z NFZ w ramach programu lekowego zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Chirurgię zaćmy prowadzimy w ramach kontraktu z NFZ oraz dla pacjentów, którzy wymagają bardziej zaawansowanych implantów w ramach zabiegów komercyjnych. Dla tych pacjentów polecamy implanty, które przywracają naturalne funkcje widzenia we wszystkich zakresach odległości. Stosując implant wieloogniskowy (multifokalny) staramy się dać pacjentowi możliwość ostrego widzenia do dali oraz czytania bez okularów.

zobacz więcej

Realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.