Dotacje unijne

Strona główna > Dotacje unijne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy". 

Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN 

Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN 

Cel Projektu: Wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Efektem realizacji projektu jest widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/ wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 

Tytuł projektu: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Wartość Projektu: 107 852,43 PLN

Cel projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Inni tylko wykonują zabiegi. A my zmieniamy na lepsze życie naszych Pacjentów.

Szpital chirurgii jednego dnia i poradnia okulistyczna Eyemed Czechów
ul. Witolda Chodźki 13, Lublin
Poradnia okulistyczna Eyemed LSM
ul. Pana Balcera 6b, Lublin

Mało czasu?

Wystarczy, że wyślesz swoje imię, nazwisko oraz preferowany kontakt - numer telefonu lub e-mail a skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia konsultacji. Czekamy na Ciebie w Eyemed.

Mało czasu?

Wystarczy, że wyślesz swoje imię, nazwisko oraz preferowany kontakt - numer telefonu lub e-mail a skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia konsultacji. Czekamy na Ciebie w Eyemed.

Skip to content